الأحداث

من الجمعة 9 فبراير 2018 إلي : السبت 9 يونيو 2018

online

Online Professional Certificate in Essential Geriatric Medicine 
الشهادة المهنية في اساسيات طب المسنين
=================
Course Outline:

Dementia 
Delirium 
Depression 
Comperehensive geriatric medicine
Physiological age related changes
Falls & Osteoporosis
Polypharmacy 
Incontinence ( Fecal & Urinary )
Pressure ulcers 
Atypical presentations of diseases
Levels of care 
=================
Teaching Methods :
Video Lectures
Online Powerpoint Presentations 
References

=================
الفئة المستهدفة :
أطباء بشري فقط 
=================
بدء الدراسة :
9 فبراير 2018

مدة الدراسة 3 - 4 أشهر

قيمة الشهادة :2500 جنيه
=================

For registration :
http://bit.ly/2iQXYEN
=================
For more information call us on : 
+20227927380
+201002316336
=================
Head office :
42 Kasr Al Ainy st, Dar El- Hekma